Wycofanie składników majątkowych z firmy do majątku prywatnego przedsiębiorcy – podatek PIT

Financial accounting

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, niejednokrotnie dla zaoszczędzenia wydatków, albo dla pozyskania kosztów stanowiących koszt uzyskania przychodu ale nie wiążących się z faktycznym wypływem finansów ze spółki (np. w postaci podatkowych odpisów amortyzacyjnych) – decydują się na wykorzystanie w firmie swojego majątku osobistego. Często dotyczy to samochodów, budynków, lokali itp. wpisywanych w takiej sytuacji do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Skoro majątek ten stanowi od tej pory majątek firmowy, daje to możliwość zaliczenia znacznej ilości wydatków do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy (koszty remontów, amortyzacji itp.).

Czy jest to stan niezmienny, czy można wycofać z firmy taki składnik majątkowy i co na to ustawa o PIT? czytaj dalej …

Spółki komandytowo-akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r.

Polish zlotyW dniu 26 listopada br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387). Zmiany wprowadzone w/w ustawą wejdą zatem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z wyłączeniem przepisów wprowadzających obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych dla niektórych spółek komandytowo-akcyjnych, które wchodzić będą w terminie 14 dni licząc od ogłoszenia Ustawy. 

Tym samym jak się wydaje może nastąpić koniec funkcjonowania tego rodzaju spółek w polskiej rzeczywistości gospodarczej. No, poza może spółkami komandytowo-akcyjnymi zakładanymi w ostatnim okresie czasu dla skorzystania jeszcze przez jakiś czas z dobrodziejstw poprzednich regulacji podatkowych. Całe szczęście, że losu spółek komandytowo-akcyjnych nie podzieliły spółki komandytowe. Gdyby tak się stało, to ……………………

 

czytaj dalej …

Zapraszamy na XIV Ogólnopolską Konferencję Podatkową organizowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland

W dniach 11-12 października 2013 roku w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie odbędzie się XIV Ogólnopolska Konferencja Podatkowa organizowana przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland. Zgodnie ze swoją nazwą: „Nadużycia w prawie podatkowym. Doświadczenia i perspektywy.” Tegoroczna edycja skupia się na temacie nadużyć w prawie podatkowym. Jako partner medialny tego wydarzenia serdecznie zapraszamy do udziału :)

Ogólnopolska Konferencja Podatkowa jest jednym z głównych projektów ELSA Poland, który odbywa się cyklicznie. Co roku przyciąga wybitnych przedstawicieli kadry naukowej, pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych, jak również studentów zainteresowanych dynamicznie rozwijającą się dziedziną prawa, jaką jest niewątpliwie prawo podatkowe.

czytaj dalej …

Łatwiej przekazać żywność bez VAT ! – nowa regulacja w ustawie o VAT 1

chlebPamiętacie słynną sprawę piekarza z Legnicy, który niesprzedany chleb rozdawał biednym ?

W ocenie organów skarbowych oraz sądów administracyjnych takie nieodpłatne przekazywanie chleba biednym czy instytucjom powołanym do pomocy biednym przez Pana Waldemara nie było nieopodatkowaną likwidacją towaru, lecz opodatkowaną wówczas darowizną. Skutkiem tego piekarz z Legnicy zbankrutował, co nie miałoby miejsca gdyby niesprzedanych towarów nie sprzedawał lecz wyrzucał …..

Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach.  Przyczyniła się także do podjęcia kroków by zmienić tak absurdalne zapisy.

Zgodnie z wchodzącą od dzisiaj, tj. 1 października 2013 roku nowelizacją – także sklep, który przekazuje nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność może nie naliczać VAT. Wynika to z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027). czytaj dalej …

Projekt ustawy opodatkowującej CIT spółki komandytowe i komandytowo akcyjne już w Sejmie! Zmiany od 1.01.2014

sejmDo sejmu trafił już rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Wielokrotnie już pisaliśmy o założeniach do tego projektu, niestety nasze komentarze były mało pochlebne.

Projekt dotyczy objęcia spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób prawnych – w aktualnym stanie prawnym podatnikami podatku dochodowego są wspólnoty tych spółek.  Pierwsze czytanie wyznaczono na obrady 50 posiedzenia sejmy, które odbędą się w dniach 25-27 września.

Druk sejmowy zawierający projekt ustawy zamieszczamy tutaj oraz tutaj.  czytaj dalej …

O obligacjach i zmianach w zakresie OFE – czyli jedno wielkie zamieszanie na rynku

question markOstatnio mamy do czynienia z ciekawym procederem – rząd po wielomiesięcznych pracach, ustami premiera, ogłosił decyzję co do OFE, która wywołała niezłe zamieszanie na rynku. Pod adresem rządu i autorów projektu spadła lawina krytyki. 

Na czym mają polegać zmiany?

Proponowane przez rząd zmiany do ustawy, którymi ma zająć się Sejm mają w dużym uproszczeniu polegać na tym, że:

 

 

czytaj dalej …

Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – rząd przyjął projekt

paragraphenRada Ministrów przyjęła we wtorek tj. 6.08. 2013 r. projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalej już prace Sejmu i kolejne etapy procedury legislacyjnej.

Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe  i komandytowo-akcyjne stać się mają od dnia 1.01.2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.  Tym samym korzystne „pojedyncze” opodatkowanie wspólników takich spółek – istniejące dotychczas – zostanie wyeliminowane. Po zmianie przepisów opodatkowaniu podlegać będą z jednej strony dochody uzyskane przez samą spółkę, a w dalszej kolejności podatek czeka także wspólników otrzymujących od spółki płatności tytułem udziału w zysku tego podmiot czytaj dalej …

Co można zrobić jeszcze w tym roku – przed zmianą przepisów ustaw o podatkach dochodowych – cz. I PRZEKSZTAŁCENIE

taxJuż od sierpnia 2012 r. Ministerstwo Finansów usiłuje wprowadzić dość istotne zmiany do ustaw o podatkach dochodowych. Istnieje przy tym realne ryzyko, że znakomita większość tych zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Powszechnie znana jest np. propozycja zrównania pod względem podatkowym spółek komandytowo-akcyjnych oraz komandytowych ze spółkami kapitałowymi.

Jeśli tak się stanie posiadanie tego typu podmiotów przestanie być generalnie atrakcyjne podatkowo. Spodziewać się można, że dotychczasowi wspólnicy postanowią dokonać przekształcenia tego typu podmiotów bądź w spółki kapitałowe (sp. z o.o. lub akcyjną), bądź też np. w spółki osobowe tj. jawną.

W tym kontekście warto zadać sobie pytanie czy jeszcze w tym roku nie należałoby przekształcić takie spółki w inną spółkę osobową ? Jest to tym bardziej istotne, że zostało niewiele czasu ….

Jeszcze o zastawie rejestrowym jako zabezpieczeniu obligacji oraz o wpisie tego zastawu do rejestru zastawów …….

??????????????????W przypadku emisji obligacji ustawa o obligacjach wprost przewiduje możliwość ustanowienia zabezpieczenia tych obligacji w postaci zastawu rejestrowego.

Zastaw rejestrowy może zostać ustanowiony na:

1)      rzeczach oznaczonych co do tożsamości,

2)      rzeczach oznaczonych co do gatunku, jeżeli w umowie zastawniczej określona zostanie ich ilość oraz sposób wyodrębnienia od innych rzeczy tego samego gatunku,

3)      zbiorze rzeczy ruchomych lub praw, stanowiący całość gospodarczą, choćby jego skład był zmienny,

4)      wierzytelnościach,

5)      prawach na dobrach niematerialnych,

6)      prawach z papierów wartościowych.

Umowę zastawu zawiera zastawca (ten kto ustanawia zabezpieczenie)  i zastawnik (ten na czyja rzecz jest ustanawiane zabezpieczenie).  O ile w przypadku „standardowego” zastawu sprawa jest prosta, o tyle – jak praktyka moja wskazuje – sprawa trochę się komplikuje w razie gdy zastaw jest ustanawiany na rzecz grona osób, które nabywają obligacje.

Na czym polega problem w sytuacji gdy wierzycielami są obligatariusze ?

Spółka z udziałalmi beznominału – możliwe zmiany do kodeksu spółek handlowych

paragraphenJuż ponad rok temu ukazały się założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Planowana nowelizacja przepisów nad którą pracuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, obejmować miała przede wszystkim istotne “zmodernizowanie” konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Chodzi tutaj w skrócie o pojawienie się nowego podtypu spółki z o.o. tj. spółki z o.o. z tzw. udziałami beznominałowymi.

Przez ten rok opinia publiczna nie była nadmiernie bombardowana informacjami o planowanych pracach, jednakże jak nam się udało dowiedzieć w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości, na dniach, projekt ustawy przygotowywany przez Komisję Kodyfikacyjną zostanie przekazany do dalszych prac i rozpocznie się właściwy proces legislacyjny.

Kilka słów zatem w tym zakresie…