O czym warto pamiętać zakładając startup?

biznesiprawo.pl odpowiedzialność członka zarządu spółki Aktualnie większość startupów prowadzi działalność w formie spółek z ograniczona odpowiedzialnością. Generalnie, jest to dobre rozwiązanie, pamiętać należy jednak o kilku istotnych kwestiach dzięki którym można uchronić się przed ryzykami związanym z ewentualnymi niepowodzeniami. Znawcy twierdzą, że 9 na 10 startupów upada. Bez względu czy tak jest czy tak nie jest, warto wziąć pod uwagę opisane niej kwestie.

  1. Niewielki formalizm

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną w miarę przyjazną młodym biznesom. W zasadzie jesteśmy ją w stanie założyć nie wychodząc z domu,  jako spółkę typu S-24. Polecam w odniesieniu do tego zagadnienia wpis na portalu LexAgit.pl  Od 2015 roku tańsze jest założenie spółki i opłaty związane z jej rejestracją. Jeszcze w 2014 r. koszty te wynosiły 600 zł – obecnie jedynie 350 zł [250 zł opłata oraz 100 zł za ogłoszenie w MSiG]. Jej minimalny kapitał zakładowy to zaledwie 5.000 złotych. W trybie S24 zakładając spółkę z ograniczona odpowiedzialnością założyciele mają ograniczoną możliwość dokonywania zmian czy wprowadzania szczególnych regulacji – mogą wybrać konkretne alternatywne zapisy z wzorca internetowego. czytaj dalej …

Odpowiedzialność karna członków zarządu związana z wykonywanymi funkcjami

odpowiedzialność członków zarządu Temat być może odległy (czego wszystkim członkom zarządów życzę J), ale ważne jest w mojej ocenie to, by każdy z osób piastujących taką funkcję wiedział jakie są przesłanki do powstania takiej odpowiedzialności. Nie będę jednak analizować każdego z przepisów, który mógłby stać się podstawa odpowiedzialności a jedynie przestępstwo tzw. nadużycia zaufania przez funkcjonariusza.

 

Jaka jest podstawa odpowiedzialności?

Podstawę taką stanowi aktualnie m.in. art. 296 kodeksu karnego. Jest to odpowiedzialność karna za nadużycie zaufania przez członków zarządu.

  czytaj dalej …

Konsekwencje prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólnika spółki komandytowej

JM_SKAOstatnio zwrócił się do mnie klient z problemem dotyczącym interpretacji zapisu umowy spółki komandytowej. W umowie wspomnianej spółki komandytowej X mamy zapis, że komandytariusz nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, bez zgody pozostałych wspólników.

Jak doświadczenie życiowe uczy wspólnik taki w niedługim czasie stał się większościowym wspólnikiem w konkurencyjnej spółce z ograniczona odpowiedzialnością. Jak to zwykle bywa nie wystąpił o udzielenie mu zgody na taka działalność i zgody takiej nie uzyskał. Zwrócił się do mnie Klient, co w takim wypadku może zrobić? Jaka jest odpowiedzialność wspólnika naruszającego zapis o zakazie konkurencji ?

Co na to przepisy? czytaj dalej …