Łatwiej przekazać żywność bez VAT ! – nowa regulacja w ustawie o VAT 1

chlebPamiętacie słynną sprawę piekarza z Legnicy, który niesprzedany chleb rozdawał biednym ?

W ocenie organów skarbowych oraz sądów administracyjnych takie nieodpłatne przekazywanie chleba biednym czy instytucjom powołanym do pomocy biednym przez Pana Waldemara nie było nieopodatkowaną likwidacją towaru, lecz opodatkowaną wówczas darowizną. Skutkiem tego piekarz z Legnicy zbankrutował, co nie miałoby miejsca gdyby niesprzedanych towarów nie sprzedawał lecz wyrzucał …..

Sprawa odbiła się głośnym echem w mediach.  Przyczyniła się także do podjęcia kroków by zmienić tak absurdalne zapisy.

Zgodnie z wchodzącą od dzisiaj, tj. 1 października 2013 roku nowelizacją – także sklep, który przekazuje nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność może nie naliczać VAT. Wynika to z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług dokonanej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

Do chwili obecnej, z VAT zwolnione byli wyłącznie producenci żywności dokonujący takich czynności na rzecz organizacji pożytku publicznego (głównie banków żywności), na ich cele statutowe. Obecnie objęcie zwolnieniem objęto również inne podmioty, a więc i sklepy oraz duże sieci handlowe. Warunkiem skorzystania z ustawy jest przekazanie takich produktów wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego oraz posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie takiej dostawy. Żywność ma zostać przekazana wyłącznie na cele charytatywne prowadzone przez taką OPP – to ważne, ponieważ wykorzystanie produktów na te cele podlegać może sprawdzaniu !

Tekst nowelizacji dostępny jest tutaj

Powstaje oczywiście pytanie, jak się ta zmiana ma do zapisów dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej?

 Dyrektywa ta w Art. 16 stanowi, że „Wykorzystanie przez podatnika towarów stanowiących część majątku jego przedsiębiorstwa do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników, które przekazuje nieodpłatnie lub, w ujęciu ogólnym, które przeznacza do celów innych niż prowadzona przez niego działalność, gdy VAT od powyższych towarów lub ich części podlegał w całości lub w części odliczeniu, jest uznawane za odpłatną dostawę towarów. Za odpłatną dostawę towarów nie uznaje się jednakże wykorzystania do celów działalności przedsiębiorstwa podatnika towarów stanowiących prezenty o niskiej wartości i próbki”. Powyższe zwolnienie nie mieści się w tym katalogu.

Powstaje więc tylko wątpliwość czy ciąg dalszy jeszcze nastąpi ? ……..

Joanna Mizińska

Komentarz do “Łatwiej przekazać żywność bez VAT ! – nowa regulacja w ustawie o VAT

  1. Prześlij komentarz Kinga Paź 3, 2013 14:47

    wreszcie ktoś pomyślał i zmienił te absurdalne zapisy

Prześlij komentarz

  

  

  


× 3 = dwadzieścia siedem