Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę cz. II

biznes i prawo przekształcenie przedsiębiorcy Joanna MizińskaPrzekształcenie przedsiębiorcy w spółkę warte jest rozważenia przez każdego, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. O zaletach przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałowa pisałam już uprzednio TUTAJ.

Pierwszy krok …

Pierwszym krokiem w kierunku takiego przekształcenia jest przygotowanie sprawozdania finansowego a następnie podpisanie przez jednoosobowego przedsiębiorcę planu przekształcenia. Szerzej na ten temat była o tym mowa TUTAJ

Po podpisaniu planu przekształcenia, przedsiębiorca wystąpić musi do sądu rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta do zbadania w/w Planu przekształcenia.  Biegły wyznaczony przez sąd musi wydać opinię na temat poprawności i rzetelności Planu przekształcenia. Opinię taka przekazuje sądowi.

Co dalej? Oświadczenie o przekształceniu …

czytaj dalej …

Kiedy przedawnia się roszczenie członka Rady Nadzorczej o zapłatę wynagrodzenia?

źródło: www.sn.plZagadnieniem tym zajmował się ostatnio Sąd najwyższy w sprawie o sygnaturze III CZP 104/13.

Wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego nie jest obligatoryjne. Zgodnie z przepisem art. 392 § 1 k.s.h. ono może (choć nie musi) zostać przyznane członkowi Rady Nadzorczej, albo w statucie albo uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Powstaje pytanie co się dzieje, gdy z jakiś przyczyn nie jest ono wypłacane na bieżąco? W jakim terminie takie roszczenie ulega przedawnieniu? czytaj dalej …