NOTA PRAWNA

Treści jakie są przedstawione Czytelnikom, zawarte na blogu biznesiprawo.pl i przekazywane za pośrednictwem Newslettera mają charakter wyłącznie ogólny, informacyjny i edukacyjny.

Żadna z informacji przedstawionych na blogu i przekazana za pośrednictwem Newslettera nie może być traktowana jako porada ani opinia prawna w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych czy w indywidualnej sprawie (bez rzetelnej analizy konkretnej sprawy, wysłuchania całej historii związanej ze sprawą, wglądu w dokumenty i skonfrontowania ich treści z przepisami prawa, praktyką i orzecznictwem sądów, nie można uznać jakiejkolwiek notatki zamieszczonej na blogu jako rozwiązania problemu prawnego), jako wykładnia prawa, oferta ani informacja o ofercie.

Autor bloga oraz Autorzy publikujący we wpisach gościnnych nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystywanie zawartości bloga i przekazywanych treści za pośrednictwem Newslettera w jakikolwiek sposób, a w szczególności nie mają wpływu na to czy podmiot/osoba/Czytelnik bloga podejmie lub nie jakąkolwiek czynność lub czynności.

Autor bloga ponadto nie odpowiada za treść komentarzy pozostawionych w blogu przez osoby trzecie.

Zamieszczone cytowania przepisów prawnych, aktów prawnych lub orzeczeń nie mogą być traktowane jako źródło obowiązującego prawa. Jako Autor zastrzegam sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Treść bloga jest wyrazem poglądów Autora i nie stanowi oficjalnego stanowiska prowadzonej przez niego kancelarii prawnej.

W celu uzyskania doradztwa prawnego w konkretnej sprawie zalecany jest kontakt z Autorką bloga pod adresem j.mizinska@gm-legal.pl.

 

***

WAŻNE INFORMACJE – ZAPOZNAJ SIĘ: