Opodatkowanie spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – rząd przyjął projekt

paragraphenRada Ministrów przyjęła we wtorek tj. 6.08. 2013 r. projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dalej już prace Sejmu i kolejne etapy procedury legislacyjnej.

Tak jak wcześniej zapowiadano, spółki komandytowe  i komandytowo-akcyjne stać się mają od dnia 1.01.2014 r. podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.  Tym samym korzystne „pojedyncze” opodatkowanie wspólników takich spółek – istniejące dotychczas – zostanie wyeliminowane. Po zmianie przepisów opodatkowaniu podlegać będą z jednej strony dochody uzyskane przez samą spółkę, a w dalszej kolejności podatek czeka także wspólników otrzymujących od spółki płatności tytułem udziału w zysku tego podmiot

W mojej ocenie, o ile jeszcze w jakimś tam zakresie można byłoby uznać za uzasadnioną zmianę dotyczącą spółek komandytowo –akcyjnych (znamienne tylko, że zmiana przepisów w tym zakresie ma nastąpić po 12 latach  od wprowadzenia do polskiego systemu prawnego konstrukcji spółki komandytowo-akcyjnej ale i po uchwale NSA w składzie 7 Sędziów ze stycznia 2012 r. i korzystnej dla podatników interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z maja 2012 r.), to już całkiem niezrozumiała pozostaje zmiana w zakresie spółek komandytowych. Spółki te były dotychczas wykorzystywane przede wszystkim dla prowadzenia typowej działalności gospodarczej, a nie w celach optymalizacji podatkowej. Teraz już w ogóle nie wiadomo do czego i czy w ogóle będą wykorzystywane. Ciekawe też, ile realnie „zarobi” na takiej zmianie przepisów MF. Niezależnie od tego, kierunek zmian w ustawach podatkowych forsowany przez Ministerstwo Finansów budzić może coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń.  

Małgorzata Gach

Prześlij komentarz

  

  

  


7 × cztery =