Spółki komandytowo-akcyjne podatnikami CIT od 1 stycznia 2014 r.

Polish zlotyW dniu 26 listopada br. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał Ustawę z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym. Ustawa ta ogłoszona została w Dzienniku Ustaw z dnia 27 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387). Zmiany wprowadzone w/w ustawą wejdą zatem w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z wyłączeniem przepisów wprowadzających obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych dla niektórych spółek komandytowo-akcyjnych, które wchodzić będą w terminie 14 dni licząc od ogłoszenia Ustawy. 

Tym samym jak się wydaje może nastąpić koniec funkcjonowania tego rodzaju spółek w polskiej rzeczywistości gospodarczej. No, poza może spółkami komandytowo-akcyjnymi zakładanymi w ostatnim okresie czasu dla skorzystania jeszcze przez jakiś czas z dobrodziejstw poprzednich regulacji podatkowych. Całe szczęście, że losu spółek komandytowo-akcyjnych nie podzieliły spółki komandytowe. Gdyby tak się stało, to ……………………

 

 Oczywiście, nie można tutaj demonizować. Zainteresowani w dalszym ciągu korzystać mogą z konstrukcji prawnej spółki komandytowo-akcyjnej, trudno jednak na chwilę obecną podać przyczyny dla których byłaby to konstrukcja znacząco lepsza niż już “oswojone” powszechnie spółki z o.o. czy akcyjne.

A tak dla pocieszenia, ustawa zmieniająca wprowadza od 1 stycznia 2014 r. korzystną zasadę, zgodnie z którą spadkobierca zbywający akcje, udziały, czy zbywający (umarzający) tytuły uczestnictwa w funduszach kapitałowych będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych historycznie jeszcze przez spadkodawcę na nabycie lub objęcie tych walorów.

Jak dla mnie jest to zmiana rewolucyjna, a na usta ciśnie się przy okazji pytanie dlaczego ograniczono ją tylko do udziałów czy papierów wartościowych. Może by też tak nieruchomości …..???. i inne tego typu aktywa???

 Istotne jest również, że zmiany inne w tym np. dotyczące “cienkiej kapitalizacji”, opodatkowania przychodów w naturze ( np. dywidend rzeczowych), czy w zakresie “zysków niepodzielonych” wejdą w życie – jak się należy spodziewać dopiero od dnia 1 stycznia 2015 r. Projekt ustawy w tym zakresie dostępny jest pod linkiem: https://www.radapodatkowa.pl/pl/a/Nowelizacja-CITPIT-polaczone-projekty-opodatkowanie-spolek-zagraniczych-niedostateczna-kapitalizacja

 W związku z tym podatnicy mogą jeszcze przez rok wykorzystywać dotychczasowe konstrukcje prawne.

 

 

 

Prześlij komentarz

  

  

  


osiem − 8 =