Co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją?

Zarząd sukcesyjny funkcjonuje od lipca 2018 roku. Teoretycznie jego głównym celem jest zapewnienie kontynuacji dotychczasowej działalności przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG po jego śmierci.  Ale jest to rozwiązanie czasowe. Czyli co ma wspólnego zarząd sukcesyjny z sukcesją przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela? 

Co to jest zarząd sukcesyjny?

Po śmierci przedsiębiorcy zarządca sukcesyjny będzie prowadził jego firmę do czasu zakończenia postępowania spadkowego. Ważne jest, że od chwili śmierci przedsiębiorcy zasadniczo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, należące do spadku po przedsiębiorcy przedsiębiorstwo, jego zorganizowana część albo udział we współwłasności przedsiębiorstwa, stanowić będzie przedsiębiorstwo w spadku.

A więc, istnieje wyłącznie przedsiębiorstwo jako masa majątkowa ! Ale tylko ona, nie ma zachowanego bytu samej JDZG – o tym trzeba pamiętać! 

Zarząd sukcesyjny_Joanna Mizińska

Tzw. przedsiębiorstwo w spadku jest traktowane jako podatnik podatku dochodowego. Przychód takiego przedsiębiorstwa w spadku?  jest kwalifikowany jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Założeniem jest bowiem, aby przedsiębiorstwo w spadku kontynuowało prowadzenie firmy na zasadach obowiązujących przed śmiercią osoby fizycznej, ale do czasu przejęcia go przez SPADKOBIORCÓW. Warto także wskazać, że przedsiębiorstwo w spadku, posługuje się NIP-em, który był przypisany do zmarłego przedsiębiorcy. Nie ma zatem konieczności występowania o nowy numer dla przedsiębiorstwa w spadku. Zostaje on wpisany do CEIDG.

Przedsiębiorstwo w spadku będzie uznawane za jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej i jako takie będzie stanowić m.in. podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych czy podatku od towarów i usług. Natomiast nabywca będzie mógł dokonywać pełnej kontynuacji rozliczeń podatkowych zmarłego przedsiębiorcy.

Kto przejmuje działalność po śmierci przedsiębiorcy przy zarządzie sukcesyjnym? Kto odpowiada za długi?

czytaj dalej …