Wydatek na lunch z kontrahentem może być kosztem uzyskania przychodów – wniosek z interpretacji ogólnej Ministerstwa Finansów z dnia 25.11.2013 – sygn.DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 dotyczącą częstego problemu, a mianowicie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów obiadów, poczęstunków, lunchów, napojów ponoszonych np. w trakcie spotkań biznesowych. Do tej pory, ze względu na brak definicji legalnej pojęcia “reprezentacja” wydatki te były przez organy podatkowe wyłączane z kosztów uzyskania przychodów. Z kolei sądy administracyjne w istotnej ilości przypadków zajmowały stanowisko przeciwne, uznając, że tylko takie wydatki na zakup usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. A contrario inne winny takie koszty stanowić.

We wskazanej powyżej interpretacji ogólnej MF stwierdził, że: “Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.(…)”.

Zmiana w tym zakresie jest niewątpliwie pozytywna, oby więcej takich stanowisk.

Prześlij komentarz

  

  

  


cztery + 4 =