Zmiana adresu a zmiana siedziby spółki – co należy złożyć do KRS ?

zmiana adresy a zmiana siedziby  Zgodnie z art. 157 § 1 KSH:

1. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

1) firmę i siedzibę spółki,

2) przedmiot działalności spółki,

3) wysokość kapitału zakładowego,

4) czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,

5) liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,

6) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

  • 2.Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.”

czytaj dalej …